Tandvård för djur

Skulle du vilja studera tandvård och har i tillägg ett brinnande djurintresse? Det går att kombinera dina två passioner och ägna sig åt tandvård för djur, en gren inom djurvården där du undersöker och behandlar åkommor relaterade till djurens mun. Enligt svensk lag måste du antingen vara behörig tandläkare eller veterinär för att få behandla djurs munbesvär. Det är främst katter och hundar som tandläkare eller veterinärer ägnar sig åt. Kaniner och gnagare står endast för 5 % av de behandlade djuren. I Sverige kan det vara svårt att hitta veterinärer eller tandläkare med specialkompetens inom djurtandvård, det är vanligare i USA.

Vilka är då de vanligaste fallen som man får ägna sig åt som djurtandläkare? De flesta fallen är konsekvenser av dålig tandhygien, åkommor som tandfrakturer och parodontit, även kallat tandlossning. Sjukdomarna kan uppstå på grund av vissa bakterier som samlats och växer på tändernas yta. Det sker en nedbrytning av benvävnaden runt tänderna som slutligen resulterar i tandlossning eller förlust av tänder. Det är viktigt att sköta sitt djurs tandvård och undvika problem i samband med dålig tandhygien. Om du har en valp därhemma är det en god idé att vänja hen vid regelbunden tandborstning. Det är enklare än du tror.

Tandvård för hundar

När du börjar vänja din hund vid tandborstning kan du börja med att lyfta hundens läpp och gnugga lite lätt på översidan av tänderna. När hunden vant sig vid detta kan du gå vidare och introducera tandborsten. Upprepa samma procedur, gnugga försiktigt på översidan av tänderna tills hunden vant sig. Gå sedan vidare och gör detsamma för de nedre tänderna. Det kan ta några dagar och efter det kan ni börja borsta kindtänderna. Hunden kan ha munnen stängd medan du lyfter på hens läpp. Borsta mjukt och försiktigt, ca fem-sex gånger per tand. Tandvård för hundar kan kräva tid – ha tålamod.

Svenska sällskapet för djurtandvård

Svenska sällskapet för djurtandvård – på engelska Swedish veterinary dental association – bildades 1988. Det är en ideell förening med ambition att öka befolkningens kunskap om djurtandvård.

Föreningen är öppen för

• djursjukskötare
• tandhygienister
• tandläkare
• tandsköterskor
• veterinärer
• studenter

Betala medlemsavgift (200kr) för att bli medlem i Svenska sällskapet för djurtandvård. I medlemskapet ingår deltagande i årliga kurser, medlemsbrev, rabatt på kurser hos Accesia samt tillgång till diskussionsforum på Facebook.

Beloppet betalas till plusgirokonto 156 95 57-0. I betalningen måste ditt namn, telefonnummer och yrke framgå. Eftersom medlemsbrev skickas via e-post är rekommendationen att även skriva din e-postadress i betalningen.

Medlemskap är gratis för studenter. Maila dina uppgifter till kassören.

Kurser

Svenska sällskapet för djurvård håller flera kurser per år. Hösten 2016 har man bland annat kurs i interactive radiology på Hotel Elva i Göteborg.

Kursavgiften varierar. För exemplet ovan är avgiften 2 800 + medlemsavgift för två dagar med föreläsningar. Mat och logi ingår inte i avgiften.

Samarbetspartners

För tillfället har Svenska sällskapet för djurtandvård två samarbetspartners – dessa är Accesia och Raid.

Accesia främjar 1) effektiv, 2) etisk och 3) lönsam djurtandvård. Bland annat utvecklar och levererar man förbrukningsartiklar, instrument och utrustning.

Raid är förkortning för Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvården.

Tandvård för djur är viktigt