Djurförsäkring

 

 

Precis som vi människor så kan även djuren blir sjuka eller drabbas av en olycka. Djurens sjukvård ser inte ut som den sjukvården som finns för människor. Utan djurens vårdkostnader kan snabbt skjuta i höjd och kan kosta väldigt mycket pengar. Det är då det är bra att ha en försäkring som kan täcka upp en viss del av kostnaderna. Har man djur så är det i princip ett måste att ha en djurförsäkring. Både för husse och mattes trygghet men framför allt för djurets.

 

  • Varför ska man ha en djurförsäkring?

 

    1. Eftersom sjukvården för djuren inte fungerar på samma sätt som för människor så kan det snabbt komma upp i stora summor pengar. Det är bra att ha en djurförsäkring när det händer saker som man inte kan förutsätta och som kan få stora ekonomiska följder.

      Vad är en djurförsäkring?

En djurförsäkring är en försäkring som kan ge en viss ersättning vid oväntade skador, olyckor eller sjukdomar hos djur. Grunden i alla djurförsäkringar är veterinärvårdsförsäkringen. Utöver denna kan man oftast göra olika valfria tillägg.
En djurförsäkring ger i stora drag ersättning för undersökningar och vård hos en legitimerad djurveterinär. Dock måste sammanlagda summan för behandling överskrida självrisknivån för att ersättning ska betalas ut. Denna nivå kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Vilka djur kan försäkras?
Hund-, katt-, häst-, och smådjursförsäkring är det vanligaste försäkringarna för djur. När det kommer till smådjursförsäking så kan det skilja mellan olika bolag vilka djur som ingår i denna kategorin.
För de som bedriver lantbruk så finns särskilda djurförsäkringar för lantbruksdjuren.
För att nämna några så finns det nötkreaturförsäkring, får- och getförsäkring, hjortförsäkring samt alpacka- och kameldjursförsäkring .
Om man inte har djur som ingår i några av de vanligaste försäkringsalternativen så kan man alltid kontakta försäkringsbolagen och höra om det kan göra en passande lösning för djuret.

Saker att tänka på
Vissa skador eller sjukdomar täcks inte av försäkringarna. Vad som gäller för varje enskild försäkring kan skilja mellan bolagen. Det är vikigt att läsa allt även det finstilta i försäkringen.
Har veterinären avgjort att skadan eller en sjukdom är förelegad alltså börjat utvecklas innan försäkringen har tecknats så kan det innebära att försäkrings beloppet minskar eller uteblir.
Många försäkringar har också en karenstid. Denna ligger vanlightvis på 20 dagar. Behöver djuret vård under denna tiden kan ersättning nekas. Karensdagen räknas från dagen som försäkringen tecknades.
Många djurförsäkringar har en självrisk som består av en fast del samt en del som är rörlig.  Hos de flesta bolagen finns det olika nivåer både på den rörliga och den fasta delen. Det finns försäkringsbolag som endast har bara en fast avgift på självrisken. Detta är dock ganska ovanligt.

Vad avgör priser på djurförsäkringen?
Oavsett vilket djur som ska försäkras så kan förskringens påverkas av olika faktorer.
Självrisken påverkar priset beroende på vilken nivå av självrisken som man väljer. Väljer man en låg självrisk så betalar man en lägre summa vid vård medans en högre självrisk ger högre kostnader vid vård men en lägre kostnad för försäkringen.
Innehållet i försäkringen påverkar också priset. Beroende på hur mycket som ingår och hur hög ersättningen är kan det skilja en del i pris.
Alla olika djurförsäkringar kommer med en högsta ersättningsnivå. Väljer man en hög ersättningsnivå så känns det tryggare ekonomiskt om olyckan skulle vara framme men det ger en högre kostnad för försäkringen.
Vilken ras och vilken ålder man har på sitt djur påverkar också priset. Har man en ras som har stor risk för vissa sjukdomar kan premien bli högre. 


Exempel på vanliga tilläggsförsäkringar

Som nämnt tidigare så finns det i de flesta fall tilläggsförsäkringar att välja. Detta finns som alternativ så man ska kunna skapa en försäkring helt efter sina egna behov. 

Några av de vanligaste försäkringarna är:

  • Användbarhetsförsäkring: Om djuret har förlorat en viss egenskap. Såsom en jakthud som inte längre kan utöva jakt.
  • Livsförsäkring: Om djuret avlider eller om en veterinär anser att det bästa alternativet för djuret är avlivning.
  • Högre ersättningsbelopp: Det finns olika tillägg som kan höja det högsta ersättningsbeloppet och ökar antal tillfällen där ersättning kan ges.
  • Rehabilitering: Här kan man få ersättning om djuret behöver rehabilitering. Detta kan vara efter en sjukdom eller skada och kan innefatta massage, stretching, simning med mera.