Travhästar och deras vård och omsorg

Trav är en populär sport i Sverige, det finns cirka 100 000 travhästar i landet. Man kan spela på trav online och hitta bra bonusar på sidor casinotopplistor.se. De vanligaste raserna som används för att tävla i trav är varm och kallblodshästar. Ponnytrav har blivit populärt bland de yngre och de tävlar mest med shetlandsponnyer och gotlandsruss. Vill du skaffa en travhäst är det några saker du bör tänka på. Ska du ha hästen hemma behövs utrymme både för hästen i ett godkänt stall och foderkammare, plats för utrustningen och en rasthage. Du kan också välja att ha travhästar hos en tränare om du själv inte har plats för en häst själv.

Att äga en travhäst innebär mycket ansvar och att du har tid att lägga ett par timmar varje dag på din häst. Tidiga morgnar oavsett väder ska de utfordras och tas ut. De behöver köras eller ridas ett par timmar i veckan och ska de tävla är det bra att köra på bana ibland. Det finns ett djurskydd inom travet som tagit fram regler för just travare. Det bästa sättet att lära sig hur man sköter en häst är att jobba i ett travstall med travhästar för att få de rätta kunskaperna om träning och skötsel innan man köper en egen häst.

En livsstil att ha travhästar

Att ha egna travhästar hemma på en gård ute på landet är en livsstil och bör komma med ett stort intresse. Många timmar ägnas till skötsel och träning men samtidigt får man riktig livskvalitet av att umgås så nära djuren och vara ute i naturen med dem. Det är inte bara hästarna som ska skötas, stallet ska hållas rent och utrustningen bör smörjas regelbundet för att hålla länge. Hagarna ska ses över med jämna mellanrum och foder ska hämtas. Hästarna ska gås igenom varje dag för att se att de mår bra och inte fått några skador. Det sistnämnda görs enklast i samband med den dagliga skötseln.

Hästhållningspolicy

Styrelser för AB Trav och Galopp samt Svensk Travsport har tillsammans antagit en hästhållningspolicy som säkerställer god hästhållning.

Hästens välbefinnande ska alltid prioriteras – både vid träning och tävling.

• Uppstallning, utfodring och träning får aldrig – och utan undantag – äventyra hästens välbefinnande. Hantering som på ett eller annat sätt orsakar hästen fysiskt och/eller psykiskt lidande kommer inte accepteras.

• Träningsmetoder får aldrig orsaka hästen rädsla. Träning måste anpassas efter hästens fysiska kapacitet och mognad.

• Skor måste alltid vara anpassade och tillverkade för att minimera risken för skador på hästen.

• Under transport ska prioritet vara att skydda hästen från hälsorisker och skador. Fordon måste ha bra ventilation och desinficeras regelbundet. Vid längre resor behöver hästen viloperioder och tillgång till vatten.

Hästen ska vara frisk och i god kondition innan den tillåts tävla

• Hästar som uppvisar hälta, sjukdomssymtom eller andra åkommor ska inte tävla. Låt en veterinär kontrollera hästen vid tveksamhet.

• Tränings- och tävlingsscheman ska anpassas efter hästens mognad för att minimera risken för både muskel- och skelettskador.

• Dräktiga ston får inte tävla efter 120:e dräktighetsdagen.

Tävlingsförhållanden får aldrig skada hästens hälsa

• Banförhållanden måste vara anpassade och underhållas kontinuerligt för att minska risken för skador.

• Kuskar får inte missbruka användandet av spö i syfte att få hästen att springa fortare. Om så ändå sker utfärdas dryga böter.

Hästen ska hanteras varsamt vid tävling och humant efter tävlingskarriären

• Vid eventuell skada på en häst i tävling ska hästen – om nödvändigt – hämtas av djurambulans. Veterinär måste alltid finns på plats.

• Efter avslutad tävlingskarriär ska hästar behandlas med respekt. Om hästen identifieras och registreras permanent är det möjligt att försvara och övervaka hästens välbefinnande även efter avslutad karriär.

Du hittar den hästhållningspolicy AB Trav och Galopp samt Svensk Travsport antagit i sin helhet på Svensk Travsports hemsida. Aktiva bör läsa den i alla fall en gång. För den som har sunt förnuft och intresse för hästar sitter policyn i ryggmärgen – men det skadar inte att ändå läsa policyn i sin helhet.

Djurskyddet

Svensk Travsport arbetar varje dag för att utveckla djurskyddet och är ett föredöme internationellt. Exempel på löpande rutiner är att undersöka drivningar, dopningsprover, karenstider, kontroller av utrustning och djurskyddskontroller.

Dopningsprover

Banveterinär, måldomare eller Svensk Travsport bestämmer när och om dopningsprov ska tas. Man tar prov både på vinnare och/eller hästar som presterat under eller över förväntan. Även slumpmässiga prov förekommer.

Efter positivt dopningsprov måste hästen lämna ett nytt prov med negativt resultat – det kallas för C-prov – samt ha ett friskintyg.

Travhästar behöver mycket skötsel och träning